Tương ớt trên bàn là một trong nhiều người sành ăn gia vị thực phẩm thiết yếu, ớt là như thế nào đến từ đâu?

Pepper đã được trồng ở vùng nhiệt đới của miền Trung và Nam Mỹ. Sau sự xuất hiện của chủ nghĩa thực dân châu Mỹ châu Âu, tiêu châu Âu thông qua vào năm 1493,

Trong 1583–1598 năm vào Nhật Bản, nó chấp nhận các hồ sơ đầu tiên của triều đại nhà Minh đã được giới thiệu vào Trung Quốc vào năm 1591 giữa các bài tiểu luận Ming Gao Lian (tuân thủ Sheng Bà Jian)

Các bài viết đã đề cập, ớt phong phú của hoa trắng, như trái cây đầu hói hùng vĩ, đỏ cay, mô tả rất ấn tượng.

Như đã mô tả thường tin rằng ớt là nhà Minh đã được giới thiệu vào Trung Quốc.

Bây giờ Trung Quốc, khó có một nơi để nhớ sự hiện diện của hạt tiêu, ớt gần như tất cả của thế giới, ngoài việc ăn ớt liệu bên ngoài,

Chế biến tương ớt là một trong những gia vị cần thiết trên bàn.

 

đỏ-nóng-1196721