Tương ớt làm ra, trong thực tế, là dễ hư hỏng, những phương pháp sử dụng để tiết kiệm cuộc sống kéo dài nó?

Bạn có thể sử dụng dầu ô liu, dầu ô liu đổ tương ớt đóng chai, nước sốt ớt có thể bị lu mờ, mục đích chính là

Từ chối tiếp xúc với không khí và nước sốt ớt, hành động cô lập được thực hiện ở nhiệt độ phòng không quá 28 độ và lưu giữ dưới điều kiện thông gió tốt,

Ít có khả năng có những nghi ngờ bị gãy.