ẢNH SHARING

COOLING SALAD

 20070105116  20070105136
 Salad dressing làm mát thông thường  Salad dressing làm lạnh nhanh
 dscn2283  dscn2285
 trung tâm phát hiện nhiệt độ nhiệt kế  Sau khi làm lạnh nhanh để kéo dài tuổi thọ
 dscn2286
 nâng cấp glossy
 20070105116  20070105136
 沙拉醬傳統冷卻  沙拉醬急速冷卻
 dscn2283  dscn2285
 溫度計中心溫度探測  急速冷卻後保存期限延長
 dscn2286
 光澤感提升