Kệ tôm thường là một năm. Năm nếu lưu trữ trong một bể chứa lớn là không có vấn đề.

Vấn đề lớn nhất là việc lưu trữ tôm dán một thời gian rất ngắn, thời gian lưu trữ lâu hơn, nó rất dễ dàng để mất lợi.

Phù hợp xi lanh mặc cũng có thể được sử dụng thùng. Nó phải được đóng kín để ngăn chặn mưa và dính nước thô . Cửa hàng trong một thông gió mát mẻ nơi .

Sau khi mở cửa đón xi lanh và bán lẻ, để được đóng dấu thời gian để ngăn chặn những con ruồi bò, ô nhiễm, giòi, sâu bọ, nấm mốc.

Trong một số lĩnh vực như thực phẩm thô, nhưng cũng phải chú ý đến ngăn ngừa ô nhiễm .Container đầy nắp sạch và chặt chẽ, vào không khí mát mẻ,

Không nắng, mưa và để vật lạ để đảm bảo chất lượng .

2016DM-TW (5)

 Số lượng vi sinh vật  Số lượng vi sinh vật