NE-15 kiểu khách hàng nhanh chóng làm mát trà, cửa hàng chất lượng ổn định

Trà Cooler – hướng dẫn vận hành đơn giản

Thanh Caocha làm lạnh nhanh

18 ° C trà ngọt quá trình sản xuất : làm lạnh nhanh của trà, có ngon nhất ba ngày .

trà không gian tối thiểu : một vị trí đắc địa cũng có một lợi thế cạnh tranh, giá trị tối đa không gian tối thiểu.

làm mát trà và quá trình bảo quản : trà nhanh chóng làm mát sau khi bảo quản lạnh sẽ ngay lập tức, duy trì chất lượng tốt.