khu vực hình ảnh khu vực hình ảnh Chia sẻ video Chia sẻ video trả lại trả lại

 

 NE 51 & làm mát kiểm tra quá trình hoạt động  NE-51 phương pháp và quy trình vệ sinh
NE 51 & làm mát kiểm tra quá trình hoạt động  NE-51 phương pháp và quy trình vệ sinh
 thay thế đèn UV Freezer trình diễn thoát khẩn cấp
 thay thế đèn UV Freezer trình diễn thoát khẩn cấp
FFU quạt bộ lọc thay thế, bổ sung thay thế bộ lọc trần
FFU quạt bộ lọc thay thế, bổ sung thay thế bộ lọc trần
Quay trở lại làm sạch bộ lọc không khí Dual-sử dụng máy hút ẩm và khô hoạt động sạch hơn
201 605 167 Dual-sử dụng máy hút ẩm và khô hoạt động sạch hơn
hoạt động nồi chiên
hoạt động nồi chiên