khu vực hình ảnh khu vực hình ảnh Chia sẻ video Chia sẻ video trả lại trả lại

TÁM THỬ NGHIỆM AN TOÀN: KIỂM TRA AN TOÀN THIẾT BỊ PHÁT HIỆN TINH VI BẮT ĐẦU THỂ HIỆN CÁC TIÊU CHUẨN DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM THỰC TẾ, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI, VÀ MỌI THỨ ĐÃ KHÁC, TIÊU CHUẨN KHÁC NHAU.

 12  11
 Đo nhiệt độ Center Bốn điểm đường cong nhiệt độ đo được làm mát
 10  3
Bốn điểm đường cong nhiệt độ đo được làm mát đo nhiệt độ và độ ẩm đo trang web
 5  4
thành phần đóng gói chế độ phát hiện Nhiệt độ đo thành phần
 9  7
Mây đo nhiệt độ và đo độ ẩm Bốn điểm đường cong đo nhiệt độ
 6  FIRE2
 Chụp ảnh nhiệt theo dõi Nhiệt độ
 Nhiệt độ ảnh nhiệt quét
 FIRE3
 Phát hiện Gas