khu vực hình ảnh khu vực hình ảnh Chia sẻ video Chia sẻ video trả lại trả lại

Bảy Dịch vụ kỹ thuật: Dự án nhà bếp trung tâm khôn ngoan cuối cùng, không chỉ để cung cấp cho ngành chuyên môn thiết bị phần cứng trong tất cả các khía cạnh của phần mềm sẽ xác định phổ biến
các chỉ số an toàn gợn thức ăn, do đó việc sản xuất các sản phẩm đã hoàn thành được đảm bảo để hiểu các đặc tính của sản phẩm, hơn khách hàng cung cấp cho người tiêu dùng với các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.

 1  2
 Thông gió đường cong áp lực gió  Startup và Shutdown áp lực khối lượng không khí thổi cong
 1  2
 tường gió HOOD ảnh nhiệt  HOOD nhiệt độ hút outlet dù có chết
 1  2
 góc trên bên trái của tủ đông  góc dưới bên trái của tủ đông
 3  4
 góc trên bên phải của tủ đông  Freeze thư viện góc dưới bên phải