Để thiết lập cần báo động để chuyển sang màn hình danh sách hiển thị có thể được thiết lập

Nhấp vào biểu tượng bên dưới con số trong hộp màu đỏ1

 

2

 

Để thiết lập các bộ cảm biến để tìm kiếm, nhấp chuột vào góc trên bên trái của biểu tượng cảm biến

 

3

 

Nó sẽ hiển thị giao diện thiết lập

 

4

 

Nhấp vào giao diện cấu hình 5 có thể thêm một quy tắc báo động

 

6

 

Ví dụ, khi cài đặt các cảm biến phát hiện nồng độ từ 800 đến 1000, và tình trạng này vẫn tiếp tục trong 30 giây, một cảnh báo phát hành

tin nhắn báo động để “tập trung cao!"

Push Notification cách sóng cảnh báo cho ứng dụng của email đến hộp thư được chỉ định, như các vùng màu vàng:

 

7

 

Sau khi thiết lập dưới cùng của màn hình và nhấn OK để lưu quy tắc này sau thành công lưu trữ sẽ được đồng bộ hóa với các cổng .