Things 1


Năng lượng và giám sát an toàn hệ thống

Things 1-1

Things 1-2


Chất lượng không khí Hệ thống Giám sát

Things 1-3

Things 1-4


hệ thống quản lý đo lường điện ápThings 1-5


Hệ thống điều khiển chiếu sáng không dây

Things 1-6