khu vực hình ảnh khu vực hình ảnh  Chia sẻ video Chia sẻ video  trả lại trả lại

 

Quy trình đơn Quy trình đơn
 Độc thân mang 85 lít nước chấm nước sốt đỏ  Máy tự động pha trộn chiên
 Quy trình đơn   Quy trình đơn
 Một sáu người máy làm mát hoạt động NE-51  Một người hoạt động nhiều hơn một máy chiên
  Quy trình đơn  Quy trình đơn
  máy Fried máy Fried