khu vực hình ảnh khu vực hình ảnh Chia sẻ video Chia sẻ video trả lại trả lại

An toàn tại nơi làm việc

Phục vụ đồ ăn môi trường làm việc trơn yêu cầu xử lý súp, nước sốt, hoàn thành xử lý nguyên liệu nóng,

thiết kế khôn ngoan sẽ giúp nhân viên tìm cách để hợp trang web, nhưng cũng cần phải xem xét an toàn thực phẩm.

 

Thông thường thực địa lứa tuổi cô gái trẻ 50-60 tuổi có một chú của mẹ, mang về một vấn đề, một nồi 80 lít nước (súp) để xử lý như vậy, một xe nâng nhỏ có thể mang 400 kg tiện hoạt động.

160511-8  160511-9

160511-10

Nước xốt xử lý, lập bảng để vượt qua sự lây nhiễm chéo và cân nhắc an ninh hàng hải.

160511-11  160511-12

Inverted chảo với một máy khuấy để hoàn thành việc xử lý vật liệu

160511-13