CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG:

 

khách hàng xem xét để sử dụng các quá trình trước đó, những cặn bã đậu nghiền mịn sữa đun sôi khoảng 20 vài lần, kiên cố hóa vào đậu phụ tổng thể kiểm tra nồng độ khoảng

22 độ hoặc hơn.

 

Thay đổi để sử dụng máy làm mát nhanh chóng bình minh, sữa để nguội đến khoảng 18 độ C, đóng gói vào một vị trí của một xe đẩy, sau đó tăng glucosamine

Thêm bùn kiên cố, sau khi đẩy ra khỏi hộp hơi là đậu hũ mềm, glucosamine sẽ chơi tại một đông nhiệt độ cao .

 

 

Có thể rút ngắn thời gian quá trình, và tăng năng suất, vấn đề an toàn trong quá trình sản xuất đã được giải quyết .