Một tấm của quá trình sản xuất đậu phụ là một ví dụ:

Chất kết tủa thêm ở nhiệt độ cao, cho dù thạch cao hoặc nhiệt độ cao lưu hóa chất được thêm trực tiếp vào mẫu và sau đó sau khi hoàn thành các khuôn đùn.

 

Thị trường có thể được chia thành hai loại chế độ làm mát:

  • nước đá để làm mát
  • Đặt ở nhiệt độ phòng, dùng quạt thổi mát

 

Khi làm mát sau khi đùn sử dụng một mẫu, nếu như bạn đang quan tâm đến việc cải thiện quy trình kinh doanh, có thể được coi là một buổi sáng trạng thái rắn mát và làm một thả hiệu quả

Nhiệt độ, cho phép đậu phụ hương hình reserved hơn, nhưng cũng cho phép trung tâm để đưa ra đậu phụ nhiều hơn, hiệu quả có thể nâng cao tuổi thọ của đậu phụ tương đối .