Trong khía cạnh này, hiện đại hoá hiện nay của nhà máy mới sẽ được thảo luận, chẳng hạn như: cà ri nước sốt, sau khi cháo nấu xong, chúng ta sẽ đi đến tiểu giỏ đóng gói 10 giỏ, và sau đó sau khi

Vào ngăn đá, khu làm lạnh nhanh chân không để làm mát.

 

Trong nước sốt, thời gian làm mát là rất dài chính nó, từ nhiệt độ nấu ăn tốt giảm xuống khoảng 90 ℃ đến 10 ℃, phải chi tiêu khoảng 8 giờ.

Trong phản đối quá trình này, 8 giờ thời gian làm mát đã vượt quá tiêu chuẩn HACCP đặt bốn giờ lên đến 4 ℃ tiêu chuẩn , do đó việc sản xuất truyền thống

Quá trình này là có liên quan, nó không đáp ứng hiện quá trình quy định HACCP .

 

Ví dụ: nồi nước nấu với 1 lít 100 phân phát vào mỗi giỏ 10 kg, chia thành tổng cộng 10 giỏ, sau đó mức độ lây nhiễm chéo đã tăng gấp 10 lần, và

Sáng chế độ làm mát để so sánh, bình minh làm mát trực tiếp đến khu vực đóng gói đóng gói nước sốt trực tiếp làm mát 100 lít chế biến. Trong điều kiện của quá trình truyền thống để

10 phút sau khi nói chuyện giỏ nạp, chờ làm nguội hoàn toàn với khu vực đóng gói, pha chế với sự cần thiết cho hoạt động đùn thêm, vì vậy túi dễ dàng để tạo một giây

Ô nhiễm .