AN TOÀN THỰC PHẨM

 

Sau khi làm mát ngay lập tức đóng gói và được đóng gói trong một nhà sạch sẽ, chất lượng của thực phẩm có thể làm cho chơi tốt hơn.

Cooler sử dụng làm mát nhiệt độ và thời gian kiểm soát số lượng vi khuẩn , nên vi khuẩn trở thành bạn kiểm soát về chất lượng của một người trợ giúp tốt,

Tìm hiểu số lượng vi khuẩn để thực sự kiểm soát an toàn thực phẩm .