HÌNH ẢNH

 

phở bò và dòng chảy dầu làm mát cá

làm mát dầu mè

 

Mỡ lợn nhanh chóng làm mát – một giá trị axit tổng hợp chất phân cực thử nghiệm &

làm lạnh nhanh bánh hành tây dầu

 

làm mát mỡ lợn và đóng gói chân không

Sau khi nước nóng mỡ làm lạnh nhanh