201605301 (4)  AA1 (1) - 複製
 有機鳳梨冷卻  有機薏仁
canh  vênh váo
 tổ đường của chim  yến mạch hữu cơ
cà rốt  nước rau quả
 rau hữu cơ  súp năng lượng