vi khuẩn Giới thiệu

NGUY CƠ VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM

VI KHUẨN

VI KHUẨN CÓ THỂ ĐƯỢC CHIA THEO VỚI SỰ XUẤT HIỆN CỦA HỌ:

HÌNH CẦU, ĐƯỢC GỌI LÀ " CẦU KHUẨN (MỘT THỨ VI TRÙNG) ."

20.160.509-52     20.160.509-53

ROD, ĐƯỢC GỌI LÀ " TRỰC KHUẨN (TRỰC KHUẨN) ."

20.160.509-54

CURL SPIRAL, ĐƯỢC GỌI LÀ " XOẮN KHUẨN (GIỐNG KHUẨN XOẮN) ."

20.160.509-55

Chuyển thể từ http://en.wikipedia.org/wiki/

INITIATOR GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

(A) TÁC NHÂN GÂY BỆNH:

1. SỨC MẠNH GÂY BỆNH.

2. THÍCH HỢP MÔI TRƯỜNG LAN TRUYỀN MẦM BỆNH. CHẲNG HẠN NHƯ: DINH DƯỠNG, ĐỘ ẨM, PH, NHIỆT ĐỘ, OXY VÀ THỜI GIAN.

(B) CHIẾC XE HOẶC NGƯỜI VẬN CHUYỂN CỦA NÓ: CON NGƯỜI, ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOẶC TRỒNG, THU HOẠCH, CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN MÔI TRƯỜNG VÀ THIẾT BỊ TẠI NƠI LÀM VIỆC.

(C) VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA ĐIỂM: SỐ LƯỢNG TĂNG SINH VI KHUẨN HOẶC ĐỘC TỐ GÂY BỆNH NỒNG ĐỘ VƯỢT QUÁ TÌNH CẢM CÁ NHÂN HOẶC NGƯỠNG KHÁNG (NGƯỠNG GIÁC), ĐỦ ĐỂ GÂY BỆNH. NÓ CHỈ LÀ SỰ PHÁT HIỆN CỦA CÁC TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ KHÔNG NHẤT THIẾT ĐẠI DIỆN CHO BẠN BỊ BỆNH.

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG PHÂN-MIỆNG Ô NHIỄM

20.160.509-56

BỐN NHÓM NGUY CƠ CAO (4 NHÓM CÓ NGUY CƠ CAO)

BỐN NHÓM CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO: PHỤ NỮ MANG THAI, TRẺ SƠ SINH, NGƯỜI GIÀ VÀ BỆNH NHÂN.

BỞI VÌ HỆ THỐNG MIỄN DỊCH LÀ KHÔNG ĐẦY ĐỦ HOẶC KHÁNG CÁ NHÂN LÀ YẾU, VÌ VẬY CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO.

 

20.160.509-57

 

 

MẦM BỆNH GÂY RA MÔ HÌNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

(A) LOẠI NHIỄM TRÙNG (DO THỰC PHẨM NHIỄM) NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG CHĂN NUÔI THỨC ĂN, CHO ĂN MỘT SỐ LƯỢNG LỚN CÁC VI SINH VẬT TRONG RUỘT NON SAU KHI ĐƯỢC TÁI PHÁT TRIỂN ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ NHẤT ĐỊNH , DẪN ĐẾN CÁC BỆNH ĐƯỜNG RUỘT. VÍ DỤ:

VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS G (-) VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS

 20.160.509-61

SALMONELLA G (-) SALMONELLA SPP

20.160.509-62

CAMPYLOBACTER G (-) JEJUNI CAMPYLOBACTER

20.160.509-63

(B) LOẠI ĐỘC TỐ (DO THỰC PHẨM NHIỄM ĐỘC) NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

TẠO RA KHI TÁC NHÂN GÂY BỆNH TIÊU HÓA NHÂN TRONG THỰC PHẨM CỦA CÁC CHẤT ĐỘC HẠI (EXOTOXIN) DO NGỘ ĐỘC. VÍ DỤ:

BOTOX G (+) CLOSTRIDIUM BOTULINUM

20.160.509-64

STAPHYLOCOCCUS AUREUS G (+) STAPHYLOCOCCUS AUREUS

 20.160.509-65

(III) TRUNG GIAN (INTERMEDIATE) HOẶC ĐỘC TỐ LÀM TRUNG GIAN CHO CÁC LOẠI NHIỄM TRÙNG (DO THỰC PHẨM TOXINMEDIATEDINFECTION)

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

TUYÊN TRUYỀN TÁC NHÂN GÂY BỆNH TRONG THỰC PHẨM HẤP THU Ở RUỘT NON VÀ PHỔ BIẾN ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ NHẤT ĐỊNH , NHƯNG TRONG RUỘT ĐỂ SẢN XUẤT ENTEROTOXIN (ENTERTOXIN)

VÀ GÂY RA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM. VÍ DỤ:

CEREUS G (+) BACILLUS CEREUS

 20.160.509-66

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS G (+) CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

20.160.509-67

ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA G (-) ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI

20.160.509-68

SUNSHINE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD