nhu cầu làm mát khác

2016 đưa ra một mới làm mát rắn , cho phép bạn làm cho bánh ngọt của bạn, bánh mì nướng và bánh ngọt làm mát hiệu quả.

  1. Rút ngắn thời gian làm mát của ít nhất 35%.
  2. Thêm đẩy nhanh thời gian lưu nhiều thời gian hơn cho khách hàng nếm thử.
  3. Mốc làm giảm cơ hội của 500%.
  4. Đẩy nhanh quá trình. ex. Toast lát có thể nhanh chóng nhập vào quá trình.

tại sao

NGHI NGỜ


NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI VỀ VIỆC LIỆU SẢN PHẨM CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC LÀM MÁT BẰNG HOẶC

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN GỌI CHO CHÚNG TÔI HOẶC E-MAIL

50ĐIỆN THOẠI : 886-49-2200283

ĐƯỜNG DÂY NÓNG DỊCH VỤ : 0800-277888

FAX : 886-49-2247383

12

E-MAIL: MSCH6688@GMAIL.COM