bao bì thực phẩm đông lạnh

20.160.509-51

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


TRONG MỘT SẠCH SẼ RIÊNG BIỆT, BAO BÌ PHÒNG LẠNH, HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓI ĐỂ DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG 100%

NẾU CÓ NHỮNG CÂN NHẮC NHẤT ĐỊNH VỀ NGÂN SÁCH, BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO SƠ ĐỒ ĐỂ LÀM PHÒNG ĐÓNG GÓI ĐƠN GIẢN

029

1. CÁC MÁY ẢNH KÍNH VIỄN VỌNG, BẮN KHÔNG CHẾT KẾT THÚC, SINH HOẠT LÀNH THẤY, NHÌN THẤY

2. ĐẶT 2-4 KHÔNG GIAN SÀN LỚN LÀM SẠCH KHỬ TRÙNG TRIỆT ĐỂ

3. CÁC PHÒNG 4 MÉT VUÔNG ĐỂ LÀM SẠCH KHỬ TRÙNG TRIỆT ĐỂ (RƯỢU 3: 1 NƯỚC CẤT)

4. NGƯỜI NHẬP KHẨU PHẢI KẾT HỢP MỘT TẤM BAO BÌ BUỒNG BỤI CHẶN BỤI, ĐỂ NGĂN CHẶN RẤT NHIỀU BỤI VÀO PHÒNG ĐÓNG GÓI, VÀ SAU ĐÓ CÁC THÀNH PHẦN Ô NHIỄM

5. XỬ LÝ THỰC PHẨM PHẢI RỬA TAY VÀ ĐEO GĂNG TAY TRONG SUỐT ĐỂ NGĂN CHẶN CÁC SẢN PHẨM Ô NHIỄM CỦA TAY NHÂN VIÊN

6. TRƯỚC KHI ĐÓNG GÓI CÔNG VIỆC TRƯỚC ĐÂY VÀ CHẠY MÁY LỌC KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 30 PHÚT

7. PHÒNG CHỐNG BỤI VÀ VI KHUẨN VÀO GÓI CÙNG VỚI CÁC PHÒNG GIẶT

8. NHẬP PHÒNG ĐÓNG GÓI PHẢI ĐEO KHẨU TRANG ĐỂ TRÁNH GÂY Ô NHIỄM GIỌT SẢN

9. TRONG PHÒNG ĐÓNG GÓI ĐẶT THEO ĐƯỜNG CHÉO LỌC KHÔNG KHÍ BỘ LỌC KHÔNG KHÍ NET

10 ĐÔI GIÀY NGOÀI TRỜI VÀO PHÒNG ĐÓNG GÓI ĐƯỢC ĐẶT TRONG MỘT CHIẾC GIÀY, LOẠI BỎ HOÀN TOÀN BỤI BẨN NƯỚC NGOÀI

11. TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG ĐÓNG GÓI, LẦN ĐẦU TIÊN BƯỚC LÊN TÀU 3M BÁM BỤI DÍNH NGOÀI BỤI BẨN, VÀ SỬ DỤNG DỄ DÀNG DÍNH VÀ DỄ DÀNG GẮN VÀO QUẦN ÁO NGOẠI TRỪ BỤI PHÓNG XẠ VI KHUẨN DÍNH

12. DUY TRÌ NHIỆT ĐỘ THẤP 16 ĐỘ VÀ KHÔ. (BỞI VÌ CÁC VI KHUẨN CHẬM HƠN Ở NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ CHĂN NUÔI MÔI TRƯỜNG KHÔ)