tmp

Nhiệt độ cốt lõi là gì ??

Nó chỉ đơn giản đề cập đến các bề mặt làm mát, bên trong và khoảng cách nhiệt độ bên ngoài là quá khả năng gây ra các nguyên liệu ôi


005

Thông thường làm mát thông thường, không có nhiều hơn nước đá, gió thổi điện, ném đá, vv

Nhưng có một thực mát xuống các thành phần bạn ??

Thậm chí nếu các hạ nhiệt của hương vị, hương vị không thay đổi ??

Bạn không biết liệu với hàng hóa giao hàng của một khách hàng trong các cửa hàng phản ánh rằng làm thế nào để ăn với một khoảng cách lớn giữa các hương vị ??

Không chỉ làm nó hương vị mát bình minh cũng giữ lại

Thành phần nguy hiểm trực tiếp sử dụng chiết xuất ống nhiệt siêu trung tâm, không gây mùi hôi thực phẩm tái nhiệt