whyKiếm tiền hoặc mất tiền


Hôm nay, một trong những hiệu quả có thể lưu trữ đầu tư thiết bị Giao, cải tiến hữu hình của môi trường

Vi khuẩn thực hiện kiểm soát, để đảm bảo chất lượng sản phẩm mà bạn không thể kiếm tiền

Kế hoạch sức khỏe cây trồng giao hàng và thiết kế, trọng đầu tiên nên được Đóng gói phòng→Làm lạnh→nấu ăn→cây rau diếp

Một khoảng thời gian xa nhau, cộng với các khái niệm về tính thống nhất với các vi khuẩn, mặc dù nó là một thiết kế đơn giản cũng cho phép bạn để đạt được các tiêu chuẩn cao của sản xuất.