mùi vị

01NHIỆT ĐỘ TRUNG TÂM ???


Chúng tôi nhiệt độ trung tâm của nhiệt độ làm mát của các thành phần trong các trung tâm của thời điểm này .

Thông thường chúng ta đặt các thành phần trong tủ lạnh để làm mát, nhiệt độ của các thành phần của các xô hai mươi phút.

Tay kiểm tra cảm ứng, bạn có thể tìm thấy những thùng đã rất lạnh.

Nhưng trong thực tế, nếu bạn có nhiệt kế ở trung tâm của các thành phần đo xô,

Bạn sẽ tìm thấy trung tâm của nhiệt độ thùng và nhiệt độ giảm đột ngột.

Nếu các thành phần là nước sốt dính sẽ được rõ ràng hơn.


005