Làm lạnh và bảo quản

160.510-1
CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ ???


làm mát điền thường nóng

1. Túi điền tốt và sau đó ném nước đá ( sẽ kéo vào trong thời gian quá dài, nhưng việc tiêu thụ băng sẽ là tuyệt vời )

 

2. Chỉ đạo tất cả đi trong tủ lạnh ( có thể gây ra các máy nén quá nhiều gánh nặng về việc duy trì và điện là chi phí khác )

 

3. làm mát tự phát ( mất gần một ngày để làm mát, và nhiệt độ trung tâm có thể gây ra tham nhũng trên các thành phần )