Quy trình thiết kế cân nhắc

nóngAN TOÀN LAO ĐỘNG ??


Cán an toàn : làm đầy nóng vì chúng thuộc về một nhiệt độ cao, do đó có thể là nền tảng làm đầy, sàn ẩm, xử lý quá trình này, chúng ta cần phải xem xét lại, nếu không khi các nhà điều hành ghi ra thương tích hoặc tổn thất của công ty là rất lớn.

Điền Quy trình làm sạch : Khi rót nóng nếu máy rót, nhiều người bỏ qua các vấn đề về sạch sẽ, mặc dù có tác dụng diệt khuẩn trên rót nóng, nhưng không thể đảm bảo, do đó, điền sạch máy tháo và rửa tất cả cần phải được coi là đã chết điểm.

cân nhắc an ninh : làm đầy nóng là để giảm thiểu ô nhiễm có nhưng chắc chắn không phải hoàn toàn an toàn, nếu bạn muốn duy trì khoảng thời gian hơn sáu tháng, và khi nhiệt độ trong phòng được lưu lại, thường được thực hiện trong một nồi hấp cộng 130 độ trong 1 giờ khử trùng có thể.