A02

VIDEO LIÊN QUAN

THÁNG CỦA BỮA ĂN NGUỘI DÁN MÈ

BÉ LÀM MÁT TẠP HÓA RISOTTO

   

 TRÁM PASTRY LÀM LẠNH NHANH

ĐẬU ĐỎ THÀNH PHẦN SỮA ĐÔNG LẠNH

   

MỠ LỢN NHANH CHÓNG LÀM MÁT – MỘT GIÁ TRỊ AXIT TỔNG HỢP CHẤT PHÂN CỰC THỬ NGHIỆM &

ĐẬU XANH TRĂNG LÀM MÁT BÁNH NHỒI

 

CHAY SÚP LÀM LẠNH NHANH

LÀM MÁT NƯỚC SỐT RISOTTO CHAY

   

LÀM MÁT MỠ LỢN VÀ ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG

ROUZAO LÀM LẠNH NHANH

   

LÀM MÁT BÁNH MÌ NHỒI

TRUNG BẾP SAUCE LÀM LẠNH

   

ĐEN NẤM CHAI NƯỚC RÓT VÀ LÀM MÁT

NƯỚC Ý – NƯỚC SỐT TRẮNG, LÀM LẠNH NHANH SAU KHI LÀM LẠNH NHANH – TƯƠI SỮA SỐT TRẮNG, KHÔNG CÓ QUÁ TRÌNH OXY HÓA MÀ KHÔNG BỊ CÔ LẬP

   

NE-16日式拉面高汤冷却

TỔNG SỐ GÀ CHỈ LÀM MÁT

   

BÁNH DỨA ~ NHỒI LÀM LẠNH NHANH

NHIỆT ĐỘ CAO MÁY LÀM LẠNH NHANH NE-16 DÀY LÀM MÁT SẢN PHẨM TỪ SỮA

   

XI-RÔ LÀM MÁT

VẬT LIỆU Ở NHIỆT ĐỘ CAO TARO ĐÁ LÀM MÁT BẰNG

   

KE NINGMU LÀM MÁT

SAU KHI SỰ KHÁC BIỆT LÀM MÁT NƯỚC SỐT NHANH CHÓNG LÀM NGUỘI VỚI BAO BÌ ĐẦY NÓNG TRUYỀN THỐNG

SÚP SỨC KHỎE THÀNH PHẦN THỰC PHẨM ĐẬU NGUỘI

KEM Y TẾ (LÀM MÁT THẠCH)

LÀM MÁT SỮA ĐẶC

LÀM MÁT HÀNG HÓA KIỂM TRA DÀY NE16 – NƯỚC ĐÁ LẠNH ĐẾN 30 ĐỘ

LÀM MÁT NƯỚC SỐT TRẮNG

 SAUCE LÀM LẠNH

 TÌM THẤY NE16 LÀM MÁT

NE16 TRƯỜNG HỢP RED TOMATO HÀNG PHỨC TẠP

 CUNG CẤP LÀM MÁT CHÁO SỨC KHỎE

LÀM MÁT ĐẬU XANH

 CHÁO LÀM LẠNH NHANH

LÀM LẠNH NHANH BÁNH HÀNH TÂY DẦU