Làm mát bột

k11514891

Không chỉ có rắn và lỏng thậm chí bột cũng có thể được mát mẻ ??


Những thứ phổ biến bán bột đậu phộng, bột hạnh nhân và hàng hóa bột, thường là sau khi mở cửa, sẽ có một ý nghĩa sâu sắc của hương vị, nhưng không biết nếu bạn có suy nghĩ về việc này là hương vị thật sự của các thành phần đó ??

Sử dụng công nghệ làm mát nhanh chóng bình minh thực sự có thể mang lại những hương vị và mùi thơm nguyên liệu, nhanh chóng làm mát hương vị và mùi thành phần sử dụng chỉ một thời gian ngắn mà không mất khóa, mà còn để tăng cường sản xuất để đảm bảo chất lượng, không phải là giết hai con chim với nó? ~~

2015 - DM - S - _19