thực phẩm đông lạnh trong tủ lạnh

J57

CÓ GÌ TRONG TỦ LẠNH


TRONG NHIỆT ĐỘ BÌNH THƯỜNG HOẶC ÍT HƠN, “KHOẢNG 16 ĐỘ.] C ~ -2 DEG.] C ,

NHƯNG CHÚNG TÔI TỦ LẠNH GIA ĐÌNH BÌNH THƯỜNG KỂ TỪ KHI CHUYỂN ĐỔI THƯỜNG XUYÊN GÂY RA BỞI SỰ MẤT RẤT NHIỀU NHIỆT ĐỘ ĐƯỢC DUY TRÌ Ở MỨC 4 ℃ ~ 7 ℃ GIỮA. “

NHƯNG NHIỆT ĐỘ LẠNH KHÔNG ĐÔNG LẠNH, VÌ VẬY TRONG MÔI TRƯỜNG NÀY, VI KHUẨN SẼ VẪN ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG ,

CHỈ CÓ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG SẼ ĐƯỢC GIẢM , VÌ VẬY TUỔI THỌ CỦA CÁC THÀNH PHẦN CHỦ YẾU TRONG MỘT VÀI NGÀY VÀ SAU ĐÓ SẼ TỪ TỪ THAM NHŨNG .