Làm mát thường thường

1. nước đá để làm mát: nhiệt độ cốt lõi là không dễ dàng để làm mát xuống, dẫn đến chất lượng không phù hợp, dễ dàng đến tham nhũng

2. Sử dụng các viên đá để làm mát: hương vị là không dễ dàng để duy trì một chất lượng nhất định, và băng có những nghi ngờ về sức khỏe

3. Gió điện rải rác mát: một thời gian dài và rất dễ dàng cho bụi bay vào sản phẩm hữu

Ba làm mát thông thường có một vấn đề chung là cần phải có thời gian làm mát rất dài, làm mát trong thời gian này, trên thực tế các vi khuẩn đã được vô hình giữa nhiều phát triển bí mật, tất nhiên, trong trường hợp này, chất lượng của sản phẩm phải có bị ảnh hưởng

023.cdr


Máy làm lạnh làm mát